Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/11/15/476
15.11.2010
MIASTO OŚWIĘCIM
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
N
2010/11/15/475
15.11.2010
MIASTO OŚWIĘCIM
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
N
2010/11/15/474
15.11.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór zgłoszenia od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3