Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/10/26/459
26.10.2010
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30-krotność) (ZUS-EPW)
N
2010/10/26/458
26.10.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką
N
2010/10/26/457
26.10.2010
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór odpowiedzi na wniosek o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3