Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/02/17/319
17.02.2010
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór zgłoszenia do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
T
2010/02/17/318
17.02.2010
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór dla dokumentu Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok...marzec... wrzesień...
T
2010/02/17/317
17.02.2010
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór wniosku o remont lokalu użytkowego
T
2010/02/17/316
17.02.2010
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór wniosku o najem lokalu użytkowego
T
2010/02/17/315
17.02.2010
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
T
2010/02/17/314
17.02.2010
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2010/02/17/313
17.02.2010
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór zgłoszenia do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
T
2010/02/17/312
17.02.2010
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
T
2010/02/17/311
17.02.2010
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
T
2010/02/17/310
17.02.2010
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 14