Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie opinii o spełnieniu warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny: dotyczących żłobków i klubów dziecięcych

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli w żłobku lub klubie dziecięcym. Przeprowadzenie kontroli na wniosek strony pod kątem spełnienia wymogów lokalowych i sanitarnych pomieszczeń przeznaczonych na żłobek lub klub dziecięcy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej - Powiatowy, Wojewódzki Inspektor Sanitarny, właściwy wg miejsca położenia lokalu wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Kogo dotyczy  

Gminy, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki org. nieposiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Miesiąc z możliwością przedłużenia do 2 m-cy

Opłaty  

Wartość wyliczona indywidualnie w decyzji rachunkowej

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydawanie opinii o spełnieniu warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny: dotyczących żłobków i klubów dziecięcych

  Wydawanie opinii o spełnieniu warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny: dotyczących żłobków i klubów dziecięcych

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli w żłobku lub klubie dziecięcym. Przeprowadzenie kontroli na wniosek strony pod kątem spełnienia wymogów lokalowych i sanitarnych pomieszczeń przeznaczonych na żłobek lub klub dziecięcy.