Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie dziecka na obiady

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej szkoły, po którego rozpatrzeniu możliwe będzie korzystanie przez ucznia z wyżywienia oferowanego przez szkołę.

Usługę można zrealizować drogą elektroniczną przez złożenie przez przez rodzica/opiekuna prawnego odpowiedniego formularza jak również przez złożenie karty zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego wychowawcy klasy lub intendentowi szkolnemu, w sekretariacie szkoły.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor szkoły

Kogo dotyczy  

Uczniowie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    karta zgłoszenia
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie dziecka na obiady

Zgłoszenie dziecka na obiady

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej szkoły, po którego rozpatrzeniu możliwe będzie korzystanie przez ucznia z wyżywienia oferowanego przez szkołę.

Usługę można zrealizować drogą elektroniczną przez złożenie przez przez rodzica/opiekuna prawnego odpowiedniego formularza jak również przez złożenie karty zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego wychowawcy klasy lub intendentowi szkolnemu, w sekretariacie szkoły.