Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie opinii o spełnieniu warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny - punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego

Usługa umożliwia wysłanie wniosku o przeprowadzenie kontroli pod kątem spełnienia wymogów lokalowych i sanitarnych pomieszczeń przeznaczonych na punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Powiatowy, Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Jednostki samorządu terytorialnego, inne osoby prawne, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie opinii.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku o przeprowadzenie kontroli pod kątem spełnienia wymogów lokalowych i sanitarnych pomieszczeń przeznaczonych na punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie opinii.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   opinia higiena punkty przedszkolne zespoły wychowania przedszkolnego

Wydawanie opinii o spełnieniu warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny - punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego

Usługa umożliwia wysłanie wniosku o przeprowadzenie kontroli pod kątem spełnienia wymogów lokalowych i sanitarnych pomieszczeń przeznaczonych na punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.