Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia określonego typu zajęć

Usługa pozwala na złożenie, do Kuratora Oświaty, wniosku w sprawie wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do określonego typu zajęć lub osoby niebędącej nauczycielem.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwe Kuratorium Oświaty

Kogo dotyczy  

Dyrektorów szkół i placówek.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Przy złożeniu wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do określonego typu zajęć, wymagane są:
  a) dokumenty potwierdzające posiadane (przez nauczyciela) kwalifikacje,
  b) dokumenty potwierdzające uzupełnianie (przez nauczyciela) kwalifikacji,
  c) dokumenty z właściwego urzędu pracy potwierdzające brak zarejestrowanych nauczycieli o wymaganych kwalifikacjach.
 • Przy złożeniu wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, wymagane są:
  a) dokumenty określające posiadane (przez osobę) kwalifikację,
  b) opis doświadczenia zawodowego.
Czas realizacji  

W ciągu miesiąca od złożenia pełniej dokumentacji.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie udzielenia zgody na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia określonego typu zajęć

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji w sprawie zgody.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Zgoda na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia określonego typu zajęć

  Zgoda na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji lub osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia określonego typu zajęć

  Usługa pozwala na złożenie, do Kuratora Oświaty, wniosku w sprawie wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do określonego typu zajęć lub osoby niebędącej nauczycielem.