Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie oświadczenia lustracyjnego

Usługa umożliwia złożenie oświadczenia lustracyjnego

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, mają osoby, o których mowa w art. 4 tej ustawy, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie należy złożyć w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby kandydujące na stanowisko wymienione w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Oświadczenie lustracyjne
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie oświadczenia lustracyjnego

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie oświadczenia lustracyjnego. 2. Przyjęcie oświadczenia lustracyjnego.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Złożenie oświadczenia lustracyjnego

Złożenie oświadczenia lustracyjnego

Usługa umożliwia złożenie oświadczenia lustracyjnego

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, mają osoby, o których mowa w art. 4 tej ustawy, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie należy złożyć w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.