Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zapewnienie opieki i wychowania uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zapewnienie opieki i wychowania uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 467)
Wymagane dokumenty  
    wniosek
Czas realizacji  

W zależności od placówki

Opłaty  

Brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zapewnienie opieki i wychowania uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
Podobne usługi  

Zapewnienie opieki i wychowania uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zapewnienie opieki i wychowania uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania