Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego

Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ prowadzący

Kogo dotyczy  

Dyrektorzy szkół zawodowych,

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego
Czas realizacji  

Wnioski powinny być składane w zgodnie z potrzebami szkoły

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgoda organu porowadzącego na zatrudnienie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wyrażenie zgody przez organ prowadzący

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wniosek
 • zgoda
 • zatrudnienie
 • Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego

  Wyrażenie zgody na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego