Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Gromadzenie danych o innowacjach w oświacie.

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie gromadzenie danych w dotyczących wprowadzania innowacji w szkołach i publikowanie na str. Internetowej Kuratorium.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Kurator Oświaty

Kogo dotyczy  

Publiczne szkoły i placówki

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 999 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Karta wdrożenia innowacji
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

rozpatrzenie wniosku, uruchomienie procedury

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Rozpoczęcie procedury zbioru informacji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Innowacje
Podobne usługi  

Gromadzenie danych o innowacjach w oświacie.

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie gromadzenie danych w dotyczących wprowadzania innowacji w szkołach i publikowanie na str. Internetowej Kuratorium.