Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2010/04/22/370
22.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2010/04/22/369
22.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
T
2010/04/22/368
22.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór odpowiedzi na wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
T
2010/04/22/367
22.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Odpowiedź na wniosek o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
T
2010/04/22/366
22.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór wniosku o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
T
2010/04/22/365
22.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór odpowiedzi na wniosek o dokonanie wpisu do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku zyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
T
2010/04/22/364
22.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór odpowiedzi na wniosek o zaświadczenie wpisu do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku zyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
T
2010/04/22/363
22.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór wniosku o dokonanie wpisu do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku zyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
T
2010/04/22/362
22.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór wniosku o zaświadczenie wpisu do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku zyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
T
2010/04/22/361
22.04.2010
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
Wzór zawiadomienia o organizacji zgromadzenia publicznego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 26