Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nałożenie kary pieniężnej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Wniosek kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zastosowanie kary pieniężnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na wniosek skierowany od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Protokół z kontroli zakładu
 • Decyzja zatwierdzająca zakład
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności
 • Decyzja PPIS po ostatniej kontroli zakładu
 • Pismo PPIS przekazujące sprawę wraz z krótkim dossier zakładu
Czas realizacji  

Zgodnie z kpa

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Możliwy do Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie decyzji. Rezultatem realizacji usługi jest nałożenie kary pieniężnej na przedsiębiorcę za przewinienie, które zostało wskazane we wniosku skierowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub w przypadku braków formalno – prawnych w przedłożonej dokumentacji odrzucenie wniosku o ukaranie skierowanego przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wniosek o nałożenie kary pieniężnej

  Nałożenie kary pieniężnej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

  Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Wniosek kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zastosowanie kary pieniężnej