Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Powiadamianie o terminach płatności, zapłatach i zaległościach

Otrzymywanie powiadomień e-mail o terminach płatności, zapłatach i zaległościach.

Organ właściwy do realizacji usługi  

organ gminy

Kogo dotyczy  

Osób zobowiązanych do uiszczania należności na rzecz Gminy Miasto Oleśnica, które są zainteresowane otrzymywaniem powiadomień e-mail o terminach płatności, zapłatach i zaległościach

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2083)
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony wniosek
Czas realizacji  

7 dni przed terminami płatności

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymywanie powiadomień na podany adres e-mail przed terminem płatności

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku przez zainteresowanego – wypełnienie formularza na ePUAPie, 2. powiadomienie o aktywacji usługi, 3. powiadamiania o terminach płatności, zapłatach i zaległościach.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Powiadomienia zapłaty zaległości terminy płatności

  Powiadamianie o terminach płatności, zapłatach i zaległościach

  Otrzymywanie powiadomień e-mail o terminach płatności, zapłatach i zaległościach.