Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyrejestrowanie psa

Wyrejestrowanie psa

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wyrejestrowanie psa.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.
 • Dokument potwierdzający powód wyrejestrowania.
Czas realizacji  

Niezwłocznie po zgłoszeniu

Opłaty  

Opłata skarbowa w wysokości: 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dokonanie korekty opłaty za posiadanie psa.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja dokumentów. 3. Dokonanie korekty opłaty za posiadanie psa.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   opłaty

  Wyrejestrowanie psa

  Wyrejestrowanie psa