Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ulga finansowa w spłacie należności przysługującej od osoby fizycznej

udzielenie ulgi finansowej w spłacie należności Skarbu Państwa polegającej na umorzeniu należności w całości lub części, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu spłaty

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

osób fizycznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wskazane we wzorze wniosku o udzielenie ulgi  Pobierz
Czas realizacji  

W zależności od rodzaju należności

Opłaty  

W zależności od rodzaju opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie Skarbowej)

Tryb odwoławczy  

Od decyzji administracyjnej, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję

Rezultat realizacji usługi  

Udzielenie ulgi finansowej

Etapy realizacji usługi  

1. Wszczęcie postępowania administracyjnego 2. Weryfikacja wniosku formalna i merytoryczna 3. Wydanie decyzji administracyjnej

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • umorzenie
  • rozłożenie na raty
  • odroczenie
  • Podobne usługi  

    Ulga finansowa w spłacie należności przysługującej od osoby fizycznej

    udzielenie ulgi finansowej w spłacie należności Skarbu Państwa polegającej na umorzeniu należności w całości lub części, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu spłaty