Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek o dokonanie korekty faktury VAT

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o dokonanie korekty faktury VAT

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna i prawna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Organ regulacyjny

Rezultat realizacji usługi  

Korekta faktury

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Rozpatrzenie wniosku 3. Korekta faktury

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Korekta

Wniosek o dokonanie korekty faktury VAT

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku o dokonanie korekty faktury VAT