Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i trwały zarząd (Gmina) dostępna na stronie epo.olsztyn.eu

Prezentacja wysokości zobowiązań wobec Gminy za użytkowanie wieczyste gruntu i trwały zarząd (Gmina) na portalu www.epo.olsztyn.eu

Organ właściwy do realizacji usługi  

URZĄD MIASTA OLSZTYN

Kogo dotyczy  

Kontrahent Urzędu Miasta Olsztyna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    dla osób prawnych: Wniosek o nadanie/ odebranie uprawnień do danych osoby prawnej w portalu EPO - Elektroniczne Płatności Olsztyna
Czas realizacji  

dla osób fizycznych: 1 dzień dla osób prawnych: 14 dni

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Prezentacja wysokości zobowiązań wobec Gminy za użytkowanie wieczyste gruntu i trwały zarząd (Gmina) na portalu www.epo.olsztyn.eu

Etapy realizacji usługi  

1. Zalogowanie się na portal epo.olsztyn.eu przy wykorzystaniu profilu zaufanego. 2. Złożenie wniosku o nadanie uprawnień (w przypadku osób prawnych). 3. Uzyskanie informacji o wysokości zobowiązań do opłaty wobec Gminy.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

NIE

Słowa kluczowe  
  • Użytkowanie wieczyste gruntu (Gmina)
  • trwały zarząd
  • informacja o wysokości opłaty
  • Informacja o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i trwały zarząd (Gmina) dostępna na stronie epo.olsztyn.eu

    Prezentacja wysokości zobowiązań wobec Gminy za użytkowanie wieczyste gruntu i trwały zarząd (Gmina) na portalu www.epo.olsztyn.eu