Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Spłata zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego

Zmniejszenie zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Najemców i osoby solidarnie odpowiedzialne za zadłużenie z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Umożliwienie spłaty zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku wniosku, 3. Odmowa albo sporządzenie umowy dotyczącej zamiany formy spłaty zadłużenia ze świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe 4. Rozliczenie wartości odpracowania

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Spłata zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego

  Spłata zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego

  Zmniejszenie zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego