Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego

Wniosek pozwalający na wniesienie odwołania lub zażalenia do wydanej decyzji lub postanowienia w sprawach podatkowych złożony za pośrednictwem organu wydającego decyzję lub postanowienie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby odwołujące się lub składające zażalenia na decyzje lub postanowienia wydane w sprawach podatkowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o złożenie odwołania lub zażalenia  Pobierz
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie można wnieść za pośrednictwem, który wydał decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Złozenie do organu odwoławczego odwołania lub zażalenia .

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie 2. Weryfikacja 3. Przekazanie do organu odwoławczego

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • odwołanie
 • zażalenie
 • decyzja
 • Odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego

  Wniosek pozwalający na wniesienie odwołania lub zażalenia do wydanej decyzji lub postanowienia w sprawach podatkowych złożony za pośrednictwem organu wydającego decyzję lub postanowienie.