Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o wysokości zobowiązań Gminy Olsztyn wobec kontrahentów dostępna na stronie epo.olsztyn.eu

Prezentacja informacji o wysokości zobowiązań Gminy Olsztyn wobec kontrahentów dostępna na stronie epo.olsztyn.eu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Miasta Olsztyna

Kogo dotyczy  

kontrahenci Urzędu Miasta

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    osoby prawne: Wniosek o nadanie/odebranie uprawnień do systemu epo.olsztyn.eu
Czas realizacji  

dla osób fizycznych: 1 dzień dla osób prawnych: 14 dni

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Prezentacja informacji o wysokości zobowiązań Gminy Olsztyn wobec kontrahentów dostępna na stronie epo.olsztyn.eu

Etapy realizacji usługi  

1. Zalogowanie się na portal epo.olsztyn.eu przy wykorzystaniu profilu zaufanego. 2. Złożenie wniosku o nadanie uprawnień (w przypadku osób prawnych). 3. Uzyskanie informacji o wysokości zobowiązań do opłaty wobec Gminy.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

NIE

Słowa kluczowe  
  • zobowiązania
  • opłaty
  • Informacja o wysokości zobowiązań Gminy Olsztyn wobec kontrahentów dostępna na stronie epo.olsztyn.eu

    Prezentacja informacji o wysokości zobowiązań Gminy Olsztyn wobec kontrahentów dostępna na stronie epo.olsztyn.eu