Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie sprawozdania w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEIE)

Sprawozdania przedkładane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    sprawozdanie
Czas realizacji  

brak

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie sprawozdania w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEIE)

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie sprawozdania. 2. Przyjęcie sprawozdania.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Złożenie sprawozdania w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEIE)

Złożenie sprawozdania w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEIE)

Sprawozdania przedkładane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego