Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Opiniowanie projektów dokumentów w ramach strategicznej oceny oddziałującego na środowisko

Opinia na etapie ustalania środowiskowych uwarunkowań

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie opinii projektów dokumentów w ramach strategicznej oceny oddziałującego na środowisko.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie opinii

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Opiniowanie projektów dokumentów w ramach stategicznej oceny oddziałującego na środowisko

  Opiniowanie projektów dokumentów w ramach strategicznej oceny oddziałującego na środowisko

  Opinia na etapie ustalania środowiskowych uwarunkowań