Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) informacji o miejscu wykorzystania lub o zakończeniu używania wyrobów zawierających azbest

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą), osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54, Art.162, ust.4 i 5)
Wymagane dokumenty  
  Formularz elektroniczny
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie informacji o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania. 2. Przekazanie informacji j.w. do Marszałka Województwa. 3. Wpis do rejestru o rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Informacja o wyrobach zawierających azbest
 • miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania
 • Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

  Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) informacji o miejscu wykorzystania lub o zakończeniu używania wyrobów zawierających azbest