Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do planów i programów z wyłączeniem postępowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Usługa umożliwia uruchomienie uzgodnień dotyczących
zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do planów i programów z wyłączeniem postępowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Organy administracji i instytucje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Załącznik z zakresem prognozy
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przeprowadzenie uzgodnień w zakresie szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do planów i programów z wyłączeniem postępowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zakresu prognozy. 2. Weryfikacja dokumentacji 3. Uzgodnienie informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do planów i programów z wyłączeniem postępowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do planów i programów z wyłączeniem postępowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Usługa umożliwia uruchomienie uzgodnień dotyczących
zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do planów i programów z wyłączeniem postępowań dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.