Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w prognozie oddziaływania na środowisko

uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w prognozie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np.: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Dyrektor Urzędu Morskiego.

Kogo dotyczy  

Organy opracowujące projekty dokumentów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w prognozie oddziaływania na środowisko
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w prognozie oddziaływania na środowisko

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Uzgodnienie wymaganej informacji dotyczącej prognozy oddziaływania na środowisko.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w prognozie oddziaływania na środowisko

Wniosek w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w prognozie oddziaływania na środowisko

uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w prognozie