Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie interwencji dotyczącej ochrony środowiska

Usługa umożliwia złożenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wniosku o rozpatrzenie interwencji związanej z naruszeniem przepisów ochrony środowiska.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Kogo dotyczy  

Instytucji/firm, osób fizycznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Opis zgłaszanych nieprawidłowości lub podnoszonych uciążliwości środowiskowych oraz wskazanie podmiotu będącego źródłem tych problemów
  • Dokumentacja zdjęciowa obrazująca zaistniałe nieprawidłowości lub uciążliwości środowiskowe
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku w sprawie zgłoszenia interwencji dotyczącej ochrony środowiska.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Rozpatrzenie wniosku

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zgłoszenie interwencji dotyczącej ochrony środowiska

Zgłoszenie interwencji dotyczącej ochrony środowiska

Usługa umożliwia złożenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wniosku o rozpatrzenie interwencji związanej z naruszeniem przepisów ochrony środowiska.