Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie systemu ogrzewania niskoemisyjnego bądź bezemisyjnego na terenie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy,
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udzielenie dotacji wraz z właściwymi załącznikami (m.in.. Akt własności lokalu/domu lub w przypadku najemców zgodę właściciela i kopie umowy najmu, a w
  przypadku wspólnot mieszkaniowych uchwał zarządu wspólnoty dotyczącą zmiany systemu
  grzewczego W przypadku modernizacji źródła dokument potwierdzający stosowanie węgla w sezonie
  grzewczym. Kopie faktur świadczące o poniesionych kosztach. Umowa z dostawcą medium grzewczego ( o ile przepisy tego wymagaj ).
Czas realizacji  

30 dni od daty podpisania umowy

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

uzyskanie dofinansowania

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Podjęcie uchwały o dofinansowaniu zmiany sytemu ogrzewania.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dofinansowanie zmiany sytemu ogrzewania

  Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dofinansowanie systemu ogrzewania niskoemisyjnego bądź bezemisyjnego na terenie