Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wprowadzanie kart do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Realizacja ustawowego obowiązku prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Udostępniana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska bezpłatna aplikacja Wykaz umożliwia wywiązanie się z tego obowiązku

Organ właściwy do realizacji usługi  

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Kogo dotyczy  

Organy administracji publicznej

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1249)
Wymagane dokumenty  
  Wypełniona karta informacyjna
Czas realizacji  

Dane w postaci kart zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie w terminie 14 dni od dnia wytworzenia dokumentów, których dotyczą albo przekazania ich władzom publicznym właściwym do ich udostępnienia

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie karty informacyjnej w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Etapy realizacji usługi  

Realizacja usługi wymaga utworzenia konta instytucji i użytkownika w systemie zewnętrznym udostępnianym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wypełnienie i wysłanie formularza karty informacyjnej

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
 • Środowisko
 • wykaz
 • udostępnianie informacji
 • informacja o środowisku
 • informacja
 • Publicznie dostępny wykaz danych
 • PDWD
 • Podobne usługi  

  Wprowadzanie kart do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

  Realizacja ustawowego obowiązku prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
  Udostępniana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska bezpłatna aplikacja Wykaz umożliwia wywiązanie się z tego obowiązku