Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udzielenie informacji o stanie jakości wody w wodociągach

Wniosek o udzielenie informacji o stanie wody w wodociągach.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o udzielenie informacji o stanie wody w wodociągach.
Czas realizacji  

do 14 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Udzielenie odpowiedzi.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udzielenie informacji o stanie jakości wody w wodociągach

Udzielenie informacji o stanie jakości wody w wodociągach

Wniosek o udzielenie informacji o stanie wody w wodociągach.