Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Usługa umożliwia złożenie do wojewody wniosku o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda

Kogo dotyczy  

Osób i podmiotów zamierzających prowadzić kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • Program kursu
  • Regulamin organizacyjny kursu
  • Wykaz kadry dydaktycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i wymagane doświadczenie
  • Wykaz bazy dydaktycznej (w tym zapewnianego sprzętu dla potrzeb kursu)
  • Oświadczenie dotyczące informowania o zmianach merytorycznych programu kursu
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Odwołanie należy adresować do Ministra Zdrowia za pośrednictwem właściwego wojewody w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

Usługa umożliwia złożenie do wojewody wniosku o zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy