Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odstępstwo od zagłębienia pomieszczeń produkcyjnych i usługowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie poziomu podłogi poniżej terenu w pomieszczeniach produkcyjnych i usługowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Klient

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Rzut i przekrój pomieszczeń
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Kwota wyliczana indywidualnie dla każdego klienta

Tryb odwoławczy  

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Odstępstwo od zagłębienia pomieszczeń produkcyjnych i usługowych

Odstępstwo od zagłębienia pomieszczeń produkcyjnych i usługowych

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie poziomu podłogi poniżej terenu w pomieszczeniach produkcyjnych i usługowych.