Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego w celu złożenia korekty dla apteki/punktu aptecznego

Na mocy art. 45. ust. 11 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, złożenie przez aptekę korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego jest możliwe jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu umotywowanego wniosku apteki przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później jednak niż do 15 marca roku następnego. W celu ujednolicenia wniosku Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia formularz Wniosku o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego w celu złożenia korekty.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Kogo dotyczy  

Wniosek dotyczy podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny, reprezentowanego przez kierownika apteki (punktu aptecznego), który posiada zawartą umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, który chce złożyć korektę zbiorczego zestawienia recept do zamkniętego okresu rozliczeniowego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o zgodę na odblokowanie raportów po upływie okresu rozliczeniowego
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego w celu złożenia korekty dla apteki/punktu aptecznego

Otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego w celu złożenia korekty dla apteki/punktu aptecznego

Na mocy art. 45. ust. 11 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, złożenie przez aptekę korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego jest możliwe jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu umotywowanego wniosku apteki przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego apteka może składać w terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później jednak niż do 15 marca roku następnego. W celu ujednolicenia wniosku Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia formularz Wniosku o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego w celu złożenia korekty.