Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Postępowanie restrukturyzacyjne Zakładów Opieki Zdrowotnej

Usługa umożliwia stwierdzenie ostateczności decyzji wydanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Zakłady Opieki Zdrowotnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Stwierdzenie ostateczności decyzji wydanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Postępowanie restrukturyzacyjne Zakładów Opieki Zdrowotnej

Postępowanie restrukturyzacyjne Zakładów Opieki Zdrowotnej

Usługa umożliwia stwierdzenie ostateczności decyzji wydanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym.