Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dla których organem założycielskim jest starosta

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dla których organem założycielskim jest starosta

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Instytucje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Protokół kominiarski, protokół skuteczności wentylacji mechanicznej lub protokół sprawności klimatyzacji, rzut pomieszczeń
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Kwota zostanie wyliczona indywidualnie dla każdego klienta po wydaniu decyzji

Tryb odwoławczy  

14 dni od daty odebrania do Głównego Inspektora Sanitarnego

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Wydawanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań
  • jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  • dla których organem założycielskim jest starosta
  • Wydawanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dla których organem założycielskim jest starosta

    Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie decyzji o spełnieniu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dla których organem założycielskim jest starosta