Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pomiary hałasu w pomieszczeniach do przebywania ludzi

Pomiary poziomu dźwięku w porze nocnej i dziennej przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego, innych urządzeń i źródeł hałasu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowa Inspekcja Sanitarna w zakresie hałasu emitowanego przez urządzenia i instalacje w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

Kogo dotyczy  

Instytucje, firmy, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. z 1996 r. Nr 19, poz. 231)
Wymagane dokumenty  
  Zlecenie
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Kwota wyliczana indywidualnie dla każdego klienta

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Sprawozdanie z pomiaru wraz z oceną w oparciu o PN-87/B-02151/02

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zlecenia 2. Wykonanie pomiarów 3. Sporządzenie sprawozdania z pomiarów

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pomiary hałasu w pomieszczeniach do przebywania ludzi

  Pomiary hałasu w pomieszczeniach do przebywania ludzi

  Pomiary poziomu dźwięku w porze nocnej i dziennej przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego, innych urządzeń i źródeł hałasu.