Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Badanie wody

Usługa umożliwia zlecenie wykonania badań wody w następującym zakresie:
- Badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody do spożycia.
- Badanie mikrobiologiczne wody w kąpieliskach i w miejscach wykorzystywanych do kąpieli.
- Badania mikrobiologiczne wody w basenach kąpielowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwe laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Kogo dotyczy  

Instytucje, firmy, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2023 r., poz. 537)
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2023 r., poz. 537)
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2023 r., poz. 537)
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2023 r., poz. 537)
Wymagane dokumenty  
    Zlecenie
Czas realizacji  

2-21 dni

Opłaty  

Opłata wyliczana indywidualnie dla każdego klienta

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Weryfikacja zlecenia oraz przeprowadzenie badań.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zlecenia 2. Weryfikacja zlecenia. 3. Uruchomienie procedury realizacji zadania.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Badanie wody
Podobne usługi  

Badanie wody

Usługa umożliwia zlecenie wykonania badań wody w następującym zakresie:
- Badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody do spożycia.
- Badanie mikrobiologiczne wody w kąpieliskach i w miejscach wykorzystywanych do kąpieli.
- Badania mikrobiologiczne wody w basenach kąpielowych.