Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Kontrola jakości aparatów rentgenowskich

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich - obowiązkowo wykonywane raz do roku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Inspektor Ochrony Radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medyczne.

Kogo dotyczy  

Instytucje, firmy

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 195 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Zlecenie
Czas realizacji  

20-60 dni

Opłaty  

Kwota wyliczana indywidualnie dla każdego klienta

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Kontrola jakości aparatów rentgenowskich

Kontrola jakości aparatów rentgenowskich

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich - obowiązkowo wykonywane raz do roku.