Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie opinii o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko

Organ właściwy do realizacji usługi  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Organy administracji i instytucje

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Decyzję o środowiskowych uwarunkowania, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wniosek inwestora o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72, wniosek organu skierowany do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie opinii o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko
Podobne usługi  

Wydawanie opinii o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na etapie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko