Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych

Zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej

Kogo dotyczy  

Jednostka ochrony zdrowia udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii izotopowej chorób nienowotworowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych

Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty  

Wysokość opłat za czynności wykonywane w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ustala się na podstawie bezpośrednich i pośrednich kosztów ich wykonania

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych

Wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych

Zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące