Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przesunięcie środków finansowych między zakresami w ramach umowy przez świadczeniodawcę

Zgodnie z zapisami rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca ma prawo wnioskować o przesunięcie środków finansowych między umowami.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Kogo dotyczy  

Świadczeniodawców NFZ

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

art. 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.),
art. 160 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027 z późn. zmian.)

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przesunięcie środków finansowych między zakresami w ramach umowy przez świadczeniodawcę

  Przesunięcie środków finansowych między zakresami w ramach umowy przez świadczeniodawcę

  Zgodnie z zapisami rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca ma prawo wnioskować o przesunięcie środków finansowych między umowami.