Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/08/29/3505
29.08.2016
GMINA PŁUŻNICA
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2016/08/29/3504
29.08.2016
GMINA PŁUŻNICA
Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
2016/08/29/3503
29.08.2016
GMINA PŁUŻNICA
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2016/08/29/3502
29.08.2016
GMINA PŁUŻNICA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodowości gospodarstwa rolnego
T
2016/08/29/3501
29.08.2016
GMINA PŁUŻNICA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatku
T
2016/08/29/3500
29.08.2016
GMINA PŁUŻNICA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
T
2016/08/29/3499
29.08.2016
GMINA PŁUŻNICA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
T
2016/08/29/3498
29.08.2016
GMINA PŁUŻNICA
Wzór wniosku o wydanie poświadczenia zameldowania
T
2016/08/29/3497
29.08.2016
GMINA PŁUŻNICA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego
T
2016/08/29/3496
29.08.2016
GMINA PŁUŻNICA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 99