Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/07/29/3406
29.07.2016
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Łodzi działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
T
2016/07/29/3405
29.07.2016
OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU
Wzór podania do archiwum Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
T
2016/07/29/3404
29.07.2016
MIASTO RADOMSKO
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2016/07/29/3403
29.07.2016
URZĄD MIASTA EŁK
Wzór wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
T
2016/07/29/3402
29.07.2016
URZĄD MIASTA EŁK
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku
T
2016/07/29/3401
29.07.2016
URZĄD MIASTA EŁK
Wzór wniosku o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
T
2016/07/29/3400
29.07.2016
URZĄD MIASTA EŁK
Wzór wniosku o uzyskanie zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
T
2016/07/29/3399
29.07.2016
URZĄD MIASTA EŁK
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2016/07/29/3398
29.07.2016
URZĄD MIASTA EŁK
Wzór wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2016/07/29/3397
29.07.2016
URZĄD MIASTA EŁK
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 19