Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/10/31/3622
31.10.2016
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia
T
2016/10/31/3621
31.10.2016
URZĄD GMINY KOŃSKOWOLA
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2016/10/31/3620
31.10.2016
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W BIAŁYMSTOKU
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
T
2016/10/31/3619
31.10.2016
URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe i mieszane
N
2016/10/31/3618
31.10.2016
URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe
N
2016/10/31/3617
31.10.2016
GMINA NOWY TARG
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2016/10/31/3616
31.10.2016
GMINA NOWY TARG
Wzór wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogi
T
2016/10/31/3615
31.10.2016
GMINA NOWY TARG
Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1
T
2016/10/31/3614
31.10.2016
URZĄD MIASTA KATOWICE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DOK-1
N
2016/10/31/3613
31.10.2016
URZĄD MIASTA KATOWICE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DOK-2 - dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 92