Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/06/29/3387
29.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór oświadczenia przedstawiającego aktualny stan wpisów w księdze wieczystej
T
2016/06/29/3386
29.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o dokonanie podziału nieruchomości w przypadku braku planu zagospodarowania
T
2016/06/29/3385
29.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o dokonanie podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego
T
2016/06/29/3384
29.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o dokonanie podziału nieruchomości w oparciu o zgodność z miejscowym planem zagospodarowania
T
2016/06/29/3383
29.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o wydanie decyzji podziałowej
T
2016/06/29/3382
29.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku
T
2016/06/29/3381
29.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w sektorze transportu
T
2016/06/29/3380
29.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w sektorze transportu
T
2016/06/29/3379
29.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o udzielenie ulgi podatkowej
T
2016/06/29/3378
29.06.2016
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór wniosku o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 48