Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2016/01/29/3140
29.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
ORD-IN Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
N
2016/01/29/3139
29.01.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o rekompensatę dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień przysługujących prowadzącym zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej
T
2016/01/27/3138
27.01.2016
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego przebiegu nauczania w szkole/placówce, która została zlikwidowana
N
2016/01/27/3137
27.01.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oferty realizacji zadania publicznego
T
2016/01/27/3136
27.01.2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania publicznego
T
2016/01/26/3135
26.01.2016
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wzór własnej oceny działalności placówki
N
2016/01/26/3134
26.01.2016
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wzór wniosku o wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników
N
2016/01/22/3133
22.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
PCC-2(7) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
T
2016/01/22/3132
22.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
SD-2(6) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
T
2016/01/20/3131
20.01.2016
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-2(7) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 86