Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatel

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40)
 • Uchwała nr XXIII/220/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 1995 r. w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie (z późn. zm.).
 • Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwa Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm).
 • Zarządzenie nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 2891/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie (z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 2892/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie (z późn. zm.).
Wymagane dokumenty  
 • 1) Zdjęcie stoiska (w kolorze) z podaniem wymiarów lub zwymiarowany projekt stoiska, z uwzględnieniem wyposażenia, kolorystki, rodzaju materiałów.
 • 2) Jednoznaczna lokalizacja stoiska zaznaczona na wyrysie z ewidencji gruntów lub mapie (np.) z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP).
 • 3) Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki.
 • 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
 • 5) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem/nieruchomością (dla ekspozycji przedsklepowej).
 • 6) Wyrys i wypis z ewidencji gruntów (opcjonalnie).
 • 7) Dokument potwierdzający prawo rozporządzania rzeczą wspólną w przypadku współwłasności, a w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami oświadczenie wnioskodawcy o stanie prawnym nieruchomości.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń podmiotu zarządzającego

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

umowa/odmowa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Umowa/odmowa

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   działalność handlowa

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
  w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej