Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zarejestruj firmę w programie dofinansowania do odbiornika cyfrowego DVB-T2

Rejestracja przedsiębiorcy w programie dofinansowania do odbiornika cyfrowego DVB-T2

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Cyfryzacji

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy, którzy: - sprzedają odbiorniki cyfrowe, które spełniają wymagania techniczne i eksploatacyjne, - są czynnym podatnikiem VAT lub jesteś zwolniony z podatku VAT, - mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Weryfikacja i rejestracja w programie następuje w czasie rzeczywistym po złożeniu wniosku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rejestracja w programie dofinansowania do odbiornika cyfrowego DVB-T2

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja online wniosku, 3. Rejestracja w programie lub odmowa rejestracji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   odbiornik cyfrowy

  Zarejestruj firmę w programie dofinansowania do odbiornika cyfrowego DVB-T2

  Rejestracja przedsiębiorcy w programie dofinansowania do odbiornika cyfrowego DVB-T2