Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu zamierzającego wykonywać działalność na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego

Usługa służy przyjęciu podania o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres
i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu zamierzającego wykonywać działalność na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy Urząd Marszałkowski

Kogo dotyczy  

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, osoby wykonujące zawód w ramach zatrudnienia.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP na rzecz podmiotu zamierzającego wykonywać działalność na terytorium innego niż RP państwa członkowskiego,
 • Załączniki  podane w Rozporządzeni Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP (Dz. U. Nr 90, poz. 549)
Czas realizacji  

Zaświadczenie wydane jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7dni

Opłaty  

50 zł.

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie wydania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zaświadczenie
 • działalność
 • Polska 
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu zamierzającego wykonywać działalność na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego

  Usługa służy przyjęciu podania o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres
  i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz podmiotu zamierzającego wykonywać działalność na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego