Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgadnianie planów ograniczeń dostaw ciepła

Uzgodnienie planu ograniczeń dostaw ciepła

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda

Kogo dotyczy  

Operatorzy oraz przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r., poz. 2209)
Wymagane dokumenty  
  Plan ograniczeń dostaw ciepła
Czas realizacji  

Do 30 czerwca danego roku kalendarzowego

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Dokument stanowiący podstawę prawną do ograniczania dostawy ciepła, w sytuacji zakłóceń energetycznych.

Etapy realizacji usługi  

1. Przekazanie przez operatora lub przedsiębiorstwo energetyczne zatwierdzonego planu ograniczeń ciepła do uzgodnienia, 2. Analiza ww. planu, 3. Przekazanie ww. planu do korekty, jeżeli zawiera niezgodności, 4. Sporządzenie opinii o ww. planie i dokumentu potwierdzającego uzgodnienie, 5. Przekazanie Wojewodzie ww. opinii oraz do podpisu ww. dokumentu lub planu, 6. Przekazanie operatorowi lub przedsiębiorcy energetycznemu podpisanego przez Wojewodę ww. dokumentu lub planu

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   plan ograniczenia dostawy ciepła

  Uzgadnianie planów ograniczeń dostaw ciepła

  Uzgodnienie planu ograniczeń dostaw ciepła